ITsurance

De stichting die doorwerken garandeert

Eisen voor Waarborg

Stichting ITsurance waarborgt enkel ASP leveranciers die voldoen aan een aantal eisen.
Kort samengevat komt dat neer op:

Naast deze eisen verstrekt de ASP leverancier ITsurance een continuiteits-budget ter grootte van 30.000 Euro.
Om de continuïteit te kunnen waarborgen dienen onder andere de volgende zaken formeel geregeld te zijn: