Stichting ITsurance vangt het risico van discontinuïteit van ASP aanbieders op.

ITsurance Waarborg biedt Continuïteit. De Escrow oplossing die werkt voor ASP toepassingen. De stichting die doorwerken garandeert.

Meer informatie
ITsurance, De stichting die doorwerken garandeert

Stichting ITsurance waarborgt continuïteit voor gebruikers van ASP diensten. Het is algemeen bekend hoe groot risico´s zijn om automatisering uit handen te geven en daarmee afhankelijk te worden van een leverancier waarvan men niet zeker zal weten of die er morgen nog wel zal zijn.

Bij ASP diensten speelt niet alleen het beschikbaar zijn van de dienstverlening (software die centraal geleverd wordt), maar ook het beschikbaar houden van data van de gebruikers.

Eisen voor Waarborg

Stichting ITsurance waarborgt enkel ASP leveranciers die voldoen aan een aantal eisen. Kort samengevat komt dat neer op:

  • Er dient een colocatie (colo) beschikbaar te zijn
  • De data op de colo dient Realtime dan wel binnen 24 uur bijgewerkt te worden
  • De systemen op de colo dienen het klantenbestand te kunnen servicen
  • Er is sprake van adequaat systeembeheer

Naast deze eisen verstrekt de ASP leverancier ITsurance een continuïteits-budget ter grootte van 30.000 Euro.

Om de continuïteit te kunnen waarborgen dienen onder andere de volgende zaken formeel geregeld te zijn:

  • De apparatuur, programmatuur en data op de colo vallen onder juridisch eigendom van de Stichting. Zolang de leverancier diensten kan leveren, draagt deze zorg voor het beheer.
  • Leverancier is gemachtigd wijzigingen in de colo door te voeren mits aan de voorgaande eisen voldaan blijft.
  • Leverancier zal alle wijzigingen in de infrastructuur en de software melden bij de stichting.

Waarborg gebruiker

Contractueel

ITsurance geeft enkel Waarborg af voor Leveranciers die met de stichting een “ITsurance Waarborg Overeenkomst” hebben afgesloten. Leveranciers die voldoen aan de eisen, staan vermeldt op de website van ITsurance. Gebruikers van deze leveranciers kunnen continuïteit gegarandeerd krijgen wanneer zij aangeven gebruik te willen maken van de ITsurance Waarborg Abonnement.

De kosten bedragen 50 Euro per kantoor/vestiging en 2 Euro per gebruiker per jaar. Dit bedrag wordt gebruikers rechtstreeks in rekening gebracht door ITsurance op basis van door Leverancier verstrekte gegevens. Kantoren zonder ITsurance Waarborg Abonnement worden geen continuïteitsdiensten aangeboden.

Aangesloten

Onderstaande ASP aanbieders zijn aangesloten bij Stichting ITsurance:

Bestuur ITsurance

Bij de start van ITsurance is de heer E. Gevaert als bestuurder aangesteld. Bij het uitbreiden van aangesloten Leveranciers zal het bestuur uitgebreid worden naar drie leden.

De heer Gevaert is werkzaam bij de Noordwest Ziekenhuisgroep en is hier betrokken geweest bij meerdere ICT projecten.

Bestuur

Informatie

Meer informatie

Wilt u meer weten over ITsurance? Vul dan het contactformulier in.

Contact

Informeer uw leverancier

Wilt u uw leverancier op de hoogte brengen van de diensten van ITsurance? Vul dan het formulier voor leveranciers in.

Vertel uw leverancier over ITsurance